Շահութաբերություն

Տարեկան զուտ շահույթ

Սեփական կապիտալը տարեսկզբին

Սեփական կապիտալը տարեվերջին