Ակտիվների շրջանառելիություն

Իրացում

Ակտիվները տարեսկզբին

Ակտիվները տարեվերջին